Titlarna

Psykolog

Psykologutbildningen är en 5-åring universitetsutbildning. På den följer ett års så kallad PTP-tjänstgöring som innebär att man arbetar som psykolog under handledning. Nästa steg är att bli godkänd av Socialstyrelsen och därmed blir man legitimerad psykolog.
Psykolog är en skyddad yrkestitel och det innebär att man måste vara legitimerad psykolog för att få kalla sig psykolog.
Som medlem i Sveriges Psykologförbund lyder jag under vissa yrkesetiska principer: Yrkesetik för psykologer.

Psykoterapeut

Psykoterapeutbildningen är en påbyggnadsutbildning. Den är vanligtvis 3-årig och går på halvfart (dvs man arbetar parallellt under tiden som man går utbildningen).
Det finns olika inriktningar på psykoterapeutbildningen; ex kognitiv, psykodynamisk eller familjeterapeut. Behörig till utbildningen är den som har en akademisk grundutbildning på minst 120 poäng och har s k steg-I behörighet inom psykoterapi. Det finns också krav på arbetslivserfarenhet och erhållen handledning.
Det är Socialstyrelsen som utfärdar yrkeslegitimationen Psykoterapeut. Även psykoterapeut är en skyddad yrkestitel.
Vad innebär legitimation?

Psykiater

En psykiater är en läkare som har specialiserat sig inom psykiatri och som behandlar psykiska sjukdomar medicinskt. Han eller hon kan sedan komplettera med en utbildning till psykoterapeut.

Samtalsterapeut, livscoach, sorgeterapeut…

Det finns tyvärr personer med otillräcklig utbildning som använder sig av psykologiska och psykoterapeutiska metoder. De finns bakom en mängd olika titlar, ibland alltför lika de yrkestitlar som står under Socialstyrelsens tillsyn.
Läs mer på Psykologiguiden.