Familjeterapi

Familjeterapi

Under de senaste decennierna har det skett och sker, stora förändringar i familjemönster och därmed en omformulering av begreppet ”familj”. En familj på 2000-talet kan se ut nästan precis hur som helst. Våra idéer om vad vi ska med familjen till, synas och diskuteras; är det av kärlek? Av praktiska skäl? Av ekonomiska skäl? Av hänsyn till barnen? Det här skapar många nya möjligheter men också en osäkerhet bland människor. Vi skiljer oss och bildar nya familjer och länkar ibland samman flera familjer med varandra. Det ställer krav på samarbete, förhandling och förändring som kan skapa konflikter mellan såväl barn som vuxna.

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man träffar hela eller delar av familjen. Familjen är ofta en positiv och god resurs för individen men ibland kan familjen ha svårt att anpassa sig till de förändringar som är nödvändiga för att vi ska må bra. Vi har idag en ganska god kunskap om hur individuella problem samspelar med familjen och tvärtom. Även om jag som familjeterapeut intresserar mig mer för här-och-nu–situationen är inte ”historien” oviktig; att tillsammans utforska mönster av beteenden och relationer ur ett flergenerationsperspektiv är ofta betydelsefullt.

Hur går det till?

Det är en stor fördel om alla de som lever tillsammans kommer till ett första samtal. Gemensamt kommer vi sen överens om vilka som ska komma på samtalen, vilket kan variera beroende på hur behoven ser ut. Det är inte ovanligt att individuella samtal varvas med gemensamma samtal.

Ett familjeterapeutiskt samtal är 90 minuter – till skillnad från individuell psykoterapi som vanligtvis är cirka 50 minuter. Det är familjemedlemmarna som själva definierar vad problemet är, hur mycket de till prata om och om vad.

I det familjeterapeutiska samtalet är jag som terapeut mer aktiv och styrande än i individuella samtal. Ibland använder jag videoinspelning som hjälpmedel men det är något vi först diskuterar och som familjen måste samtycka till. Om det finns små barn i familjen måste vi anpassa samtalens längd och innehåll.

Mer om familjeterapi
Aktuell forskning om familjterpi

När?

  • Kriser i familjen av olika slag
  • Känslomässiga problem hos barn och ungdomar
  • Utagerande problem hos barn och ungdomar
  • Ångest och depression hos någon familjemedlem
  • Samlevnadsproblem