Om mig

Innan jag blev psykolog arbetade jag inom en rad olika branscher. Jag har varit verksam som psykolog i Karlstad och i Stockholm. Basen för min yrkesutövning har varit Barn- och Ungdomspsykiatri där arbete med barn, ungdomar, föräldrar, familjer har varit min vardag. Under åtta år arbetade jag på SCÄ, en speciliserad ätstörningsklinik i Stockholm.

Jag har en integrativ syn på teori och metod eftersom jag menar att det inte finns En Metod som hjälper och passar alla. I min grundprofession som psykolog har jag läst steg-I utbildning med psykodynamisk inriktning. Under mina yrkesår har jag även influerats av KBT såsom den beskrivs i den så kallade tredje vågen med begrepp som Mindfulness och acceptans.

När jag vidareutbildade mig till psykoterapeut valde jag inriktning system- och familjterapi, eftersom jag ser på människan som relationell, komplex och sammanhangsberoende.

Utbildning

Psykologutbildningen, Umeå Universitet 1990-1995
Psykoterapeututbildningen, Göteborgs Universitet, 2009-2012
Handledarutbildning, Linköpings Universitet, 2015-2016
Certifierad i Carolyn Webster-Strattons metodik ”Parent Training”
Orienteringskurs i Kognitiv terapi och teori, WiseMind, Umeå 2003

Katarina Andersson Eklund

Arbetat vid

Vuxenpsykiatriska kliniken i Kristinehamn
Barn och Ungdomspsykiatrisk mottagning i Karlstad
Barn – och Ungdomspsykiatriska mottagningen i Sollentuna
SCÄ – Stockholms Centrum för ätstörningar

Medlem i

PsykogologförbundetSveriges Psykologförbund
Psykologföretagarna
Svenska föreningen för familjeterapi – Sfft
Svenska Ätstörningssällskapet – SEDS