Om mig

Innan jag blev psykolog arbetade jag inom en rad olika branscher. Jag har varit verksam som psykolog i Karlstad och i Stockholm. Basen för min yrkesutövning har varit Barn- och Ungdomspsykiatri där arbete med barn, ungdomar, föräldrar, familjer har varit min vardag. Under de senaste cirka åtta åren har jag specialiserat mig i arbete med ätstörningar.

I min grundprofession som psykolog har jag läst steg-I utbildning med psykodynamisk inriktning. Under mina yrkesår har jag även influerats av KBT såsom den beskrivs i den så kallade tredje vågen med begrepp som Mindfulness och acceptans.

Eftersom jag under åren arbetat så mycket med familjer var det varit naturligt för mig att välja familjeterapi som inriktning när jag läste till psykoterapeut.

Jag har en integrativ syn på teori och metod eftersom jag menar att det inte finns En Metod som hjälper och passar alla.

Utbildning

Psykologutbildningen, Umeå Universitet 1990-1995
Psykoterapeututbildningen, Göteborgs Universitet, 2009-2012
Handledarutbildning, Linköpings Universitet, 2015-2016
Certifierad i Carolyn Webster-Strattons metodik ”Parent Training”
Orienteringskurs i Kognitiv terapi och teori, WiseMind, Umeå 2003

Katarina Andersson Eklund

Arbetat vid

Vuxenpsykiatriska kliniken i Kristinehamn
Barn och Ungdomspsykiatrisk mottagning i Karlstad
Barn – och Ungdomspsykiatriska mottagningen i Sollentuna
SCÄ – Stockholms Centrum för ätstörningar

Medlem i

PsykogologförbundetSveriges Psykologförbund
Psykologföretagarna
Svenska föreningen för familjeterapi – Sfft
Svenska Ätstörningssällskapet – SEDS