Handledning

Handledning behövs för att vi inte ska hamna på avvägar i behandlingsarbetet och är ofta ett mycket viktigt andningshål för människor i människovårdande yrken. Att möta människor med psykisk och fysisk ohälsa kräver såväl teoretisk kunskap som interpersonella färdigheter. Handledning är ett sätt att tillsammans med en utomstående person stanna upp och reflektera kring vad man gör, vad som sker i arbetsgruppen och i det egna arbetet. Upplevelser och erfarenheter kan göras mer begripliga och kunskap kan delas genom handledningsprocessen. Detta kan stärka individen att formulera sig kring det egna arbetet och därmed, ibland, förebygga stress och överbelastning. Handledningen kan också ha fokus på metod och är både ett kvalitetssäkrande arbete och ett arbete som handlar om kunskapsöverföring.

Jag är utbildad psykoterapihandledare enligt UHÄ med systemisk inriktning. Jag arbetar såväl med verksamhetshandledning som med utbildningshandledning. Jag har flerårig erfarenhet av handledning för ätstörningsteam runt om i Sverige men arbetar även med handledning inom andra verksamhetsområden såsom Socialtjänst och arbete i skola/förskola.

Jag är också nyfiken på och öppen för förfrågningar från andra verksamheter.

Precis som i psykoterapi, gäller att för att handledningen skall bli meningsfull, måste syfte och målsättning tydligt diskuteras igenom och formuleras gemensamt. Det brukar bli bäst om jag får träffa hela arbetsgruppen och inte bara chefen och/eller beställaren. Det ger oss en möjlighet att tillsammans tala om uppdraget, förväntningar, frekvens, arbetsmetoder etc och så får vi en chans att bekanta oss med varandra.

Hör av dig med dina frågor och funderingar!