Individuell terapi

Individualterapi

Att gå i en kortare, avgränsad terapi, cirka 10 gånger, lämpar sig när frågeställningen är avgränsad och det finns ett tydligt mål. Att då träffas varje vecka är lämpligt under den första tiden för oss båda.

I en längre insiktsbetonad terapi är det brukligt att träffas varje vecka för att hålla processen igång. Samtalsterapi kan vara känslomässigt tungt i perioder och då är det bra att samtalen är regelbundna.

Hur går det till?

Individualterapi inleds med att vi träffas för två till tre orienterande samtal. Det ger oss en chans att prata om behandlingens syfte och mål och ger mig en möjlighet att avgöra om jag kan hjälpa dig. Mina arbetsmetoder varierar beroende på terapins längd och fokus. Ett samtal är 50 minuter.

Rådgivning/konsultation och stödsamtal

Om man inte har behov av eller vill gå i psykoterapi, kan enstaka samtal för rådgivning och stöd vara ett alternativ. Det kan handla om en konkret och väl avgränsad fråga som man vill diskutera med mig.

När?

  • Vid depression, ångest och oro
  • Vid personliga kriser
  • Vid förluster och sorg
  • För att bättre komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem
  • För att förstå varför man tänker, känner och beter sig som man gör
  • När man behöver lära sig nya sätt och färdigheter för att hantera sina problem och sin tillvaro