Hur går terapi till?

Hur går det till?

Terapi inleds alltid med några samtal som syftar till att formulera vad man vill ha hjälp med, vilka mål man har och vilka arbetsmetoder vi ska använda oss av. Det ger oss en chans att prata om behandlingens syfte och mål och ger mig en möjlighet att avgöra om jag kan hjälpa dig.

Mina arbetsmetoder varierar beroende på terapins längd och fokus. Psykoterapi utmärks av en tydlighet när det gäller när, var och hur ofta vi ses och det görs tydligt i en överenskommelse mellan klient och terapeut.

Psykoterapi kan innehålla pedagogiska inslag och hemuppgifter och är ett samarbete med tydliga roller och med fokus på dig som klient. Beroende på om det är par– familje– eller individualterapi ser arbetsmetoderna och upplägget lite olika ut.

Arvode

Än så länge är psykoterapi något man som privatperson får bekosta själv. Arbetsgivare kan ibland betala delar eller hela kostnaden om det handlar om arbetsrelaterade problem och svårigheter. I vissa försäkringar ingår ett begränsat antal psykoterapeutiska samtal om man varit med om en skada, trauma, kris etc. Det är något du själv får kontrollera med ditt försäkringsbolag. För studenter på psykologprogrammet och psykoterapeututbildningar som önskar gå i utbildningsterapi är arvodet lägre.

Vid det första besöket talar vi också om betalningen, månadsfaktura eller Swish.

Avbokning görs via telefon, sms eller mejl, senast ett dygn innan bokat besök. Samtal som inte avbokats i tid debiteras.

Tystnadsplikt, sekretess och journalföring

Som leg psykolog och leg psykoterapeut, omfattas jag av samma lagar och föreskrifter som gäller för all hälso- och sjukvård. Det innebär att jag har tystnadsplikt och inte får lämna ut några uppgifter om det som sägs i samtalen till någon annan. Jag har skyldighet att föra journal.
Om patientjournaler : Frågor och svar om patientjournaler och Patientdatalagen

Som medlem i Psykologföretagarna omfattas jag av en ansvars- och patientförsäkring.