Parterapi

Parterapi

Att ta stöd och hjälp av parterapi för att lösa konflikter och kriser samt att hantera relationsproblem är ibland nödvändigt. Det gör ofta stor skillnad att få hjälp att riktigt lyssna på vad partnern säger och själv bli lyssnad på.

Parterapin kan handla om såväl vardagens små konflikter som större kriser, otrohet, separation och skilsmässor. Andra vanliga teman är sexualitet liksom föräldraskap och den oenighet som kan uppstå i synen på barnuppfostran.

Inte sällan söker par stöd när de står inför en skilsmässa för att på bästa sätt hantera den om det finns barn med i bilden.

Hur går det till?

Det brukar vara skönt att ha god tid på sig i när man är flera personer i rummet, därför är samtalen oftast 90 minuter långa. I vissa fall kan parsamtal varvas med individuella samtal. Exakt hur vi lägger upp samtalsterapin är något vi tillsammans kommer överens om.

När?

  • Kriser i äktenskapet
  • Samlevnadsproblem
  • För att minska kritik och destruktiva konflikter
  • Frågor och oenighet kring föräldraskap
  • I samband med separation eller skilsmässa
  • När man vill lära sig något nytt om varandra
  • För att bättre förstå hur ens partner tänker, känner och beter sig som hon/han gör