Storlekstest

Handledning behövs för att vi inte ska hamna på avvägar i behandlingsarbetet och är ofta ett mycket viktigt andningshål för människor i människovårdande yrken. Att möta människor med psykisk och fysisk ohälsa kräver såväl teoretisk kunskap som interpersonella färdigheter. Handledning är ett sätt att tillsammans med en utomstående person stanna upp och reflektera kring vad man gör, vad som sker i arbetsgruppen och i det egna arbetet. Upplevelser och erfarenheter kan göras mer begripliga och kunskap kan delas genom handledningsprocessen. Detta kan stärka individen att formulera sig kring det egna arbetet och därmed, ibland, förebygga stress och överbelastning. Handledningen kan också ha fokus på metod och är både ett kvalitetssäkrande arbete och ett arbete som handlar om kunskapsöverföring. [Nuvarande]

 

Handledning behövs för att vi inte ska hamna på avvägar i behandlingsarbetet och är ofta ett mycket viktigt andningshål för människor i människovårdande yrken. Att möta människor med psykisk och fysisk ohälsa kräver såväl teoretisk kunskap som interpersonella färdigheter. Handledning är ett sätt att tillsammans med en utomstående person stanna upp och reflektera kring vad man gör, vad som sker i arbetsgruppen och i det egna arbetet. Upplevelser och erfarenheter kan göras mer begripliga och kunskap kan delas genom handledningsprocessen. Detta kan stärka individen att formulera sig kring det egna arbetet och därmed, ibland, förebygga stress och överbelastning. Handledningen kan också ha fokus på metod och är både ett kvalitetssäkrande arbete och ett arbete som handlar om kunskapsöverföring.[15% större]

Handledning behövs för att vi inte ska hamna på avvägar i behandlingsarbetet och är ofta ett mycket viktigt andningshål för människor i människovårdande yrken. Att möta människor med psykisk och fysisk ohälsa kräver såväl teoretisk kunskap som interpersonella färdigheter. Handledning är ett sätt att tillsammans med en utomstående person stanna upp och reflektera kring vad man gör, vad som sker i arbetsgruppen och i det egna arbetet. Upplevelser och erfarenheter kan göras mer begripliga och kunskap kan delas genom handledningsprocessen. Detta kan stärka individen att formulera sig kring det egna arbetet och därmed, ibland, förebygga stress och överbelastning. Handledningen kan också ha fokus på metod och är både ett kvalitetssäkrande arbete och ett arbete som handlar om kunskapsöverföring. [Nuvarande]

 

Handledning behövs för att vi inte ska hamna på avvägar i behandlingsarbetet och är ofta ett mycket viktigt andningshål för människor i människovårdande yrken. Att möta människor med psykisk och fysisk ohälsa kräver såväl teoretisk kunskap som interpersonella färdigheter. Handledning är ett sätt att tillsammans med en utomstående person stanna upp och reflektera kring vad man gör, vad som sker i arbetsgruppen och i det egna arbetet. Upplevelser och erfarenheter kan göras mer begripliga och kunskap kan delas genom handledningsprocessen. Detta kan stärka individen att formulera sig kring det egna arbetet och därmed, ibland, förebygga stress och överbelastning. Handledningen kan också ha fokus på metod och är både ett kvalitetssäkrande arbete och ett arbete som handlar om kunskapsöverföring.[15% större]